Hjälpmedel

Förr i tiden så var det ett mycket vanligt inslag att man inom vården skulle ha diktafoner i Stockholm och idag så är det även något som finns på många arbetsplatser. Anledningen till att det är ett bra verktyg att arbeta med är just på grund av att man utför ett mer effektivt arbete genom att slippa komma ihåg hela samtalet med patienten och på så sätt undvika missförstånd. Dessutom så går det väldigt enkelt att katologisera samtalen man haft dag i så kallade ljudfiler i datumföljd så att man snabbt kan återblicka ifall samma patient skulle dyka upp igen och man behöver veta vad man gått igenom tidigare.